Hình thức thanh toán

1. Phương thức thanh toán

⌧ Trực tiếp tại công ty

⌧ Trực tuyến

⌧ Chuyển khoản

⌧ Thanh toán khi nhận hàng (COD)

❑ Tin nhắn (SMS)

⌧ Đơn vị thanh toán trung gian

❑ Hình thức khác

Phương thức thanh toán trực tuyến được tiến hành qua Cổng thanh toán của VNPAY.

Thanh toán giữa Người bán – INSPIRE

Với mỗi Đơn đặt hàng Online thành công, hệ thống sẽ tự động lưu trữ vào danh sách đơn hàng để INSPIRE và Người bán có thể tiến hành đối soát và thanh toán vào cuối mỗi kỳ thanh toán. Sau khi đối soát, Người bán thực hiện thanh toán phí dịch vụ cho INSPIRE thông qua hình thức chuyển khoản.

INSPIRE dự kiến sẽ triển khai chức năng ví tích hợp của đơn vị Trung gian thanh toán đang cung cấp dịch vụ cho Website INSPIRE để người bán có thể nạp tiền và INSPIRE có thể cấn trừ phần phí dịch vụ vào ví sau mỗi giao dịch được hoàn thành.

2. Hệ thống thanh toán

Ngoài hình thức thanh toán trực tuyến qua các đơn vị trung gian thanh toán, INSPIRE cung cấp thêm các hình thức thanh toán khác: Chuyển khoản qua ngân hàng; thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế bằng Việt Nam đồng.

Khách hàng có thêm lựa chọn hình thức thanh toán khác trong trường hợp cổng thanh toán gặp sự cố.

Khi có sự cố, hệ thống vô hiệu hóa chức năng thanh toán qua cổng thanh toán, chỉ cho phép thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng & thu tiền mặt tại địa chỉ Khách hàng.

Liên hệ với cổng thanh toán để tìm hiểu nguyên nhân sự cố & hướng khắc phục, phối hợp với kỹ thuật để đưa hệ thống trở lại hoạt động.