Trước thành nhân, sau thành công

Lịch khóa học tháng 6

Các khóa học tại Inspire sẽ được cập nhật tại đây

khóa học phong thủy ứng dụng

Phong Thủy ứng dụng (6-6-2023)

Xem chi tiết

Với triết lý “Phong thuỷ tốt nhất là Phong thuỷ cho chính mình” – cải thiện từ gốc – bên trong con người đã cân bằng, hài hoà, sung mãn thì làm việc gì cũng thuận…

Cafe talk (13-6-2023)

Xem chi tiết

Buổi cà phê bàn luận này sẽ là thời gian quý báu cho chúng ta để chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và kiến thức huyền học. Nó bao gồm việc tìm hiểu những hiện tượng…
khóa học Bát môn thần khóa

Bát môn thần khóa (27-6-2023)

Xem chi tiết

Ứng dụng thực hành phương pháp Bát Môn Thần Khóa do Khổng Minh Gia Cát Lượng sáng tạo để ra quyết định đúng đắn trước những lựa chọn quan trọng…
Scroll to Top

khóa học Phong thủy ứng dụng

Đăng ký coffee talk cùng hiếu

Khóa học bát môn thần khóa

Đăng ký nhận tư vấn