Website INSPIRE và Người bán có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Thành viên liên quan đến giao dịch tại Website INSPIRE.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng hàng hóa, dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến INSPIRE. Khi tiếp nhận những phản hồi này, INSPIRE sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên tùy theo mức độ, INSPIRE sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại:
Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại
Thành viên có thể gửi ý kiến đóng góp hoặc đơn khiếu nại bằng các hình thức sau:
• Gọi lên tổng đài CSKH của Website INSPIRE để tạo yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền. Nhân viên CSKH sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua và lưu trên hệ thống.
• Gửi email tới inspireeduofficial@gmail.com để tạo yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền. Hệ thống sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua.
Bước 2: Phân tích, đánh giá
Trong vòng 24 giờ (không kể ngày Thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết) kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại, INSPIRE liên hệ lại với người phản ánh sẽ tiến hành điều tra, xác minh, phân tích và đánh giá đơn khiếu nại của Thành viên.
Bước 3: Tổng hợp thông tin và giải quyết khiếu nại
Sau khi xác minh rõ vấn đề khiếu nại, INSPIRE sẽ tổng hợp thông tin và căn cứ theo quy định của VNIS để xử lý.
Bước 4: Trả lời khách hàng
Trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại, Website INSPIRE sẽ có văn bản trả lời hoặc trả lời cho Thành viên thông qua những phương tiện khác như email, điện thoại, fax. Nếu khiếu nại có tính chất phức tạp và cần thêm thời gian để giải quyết và trả lời cho Thành viên một cách rõ ràng, Ban quản lý Ứng dụng INSPIRE sẽ trực tiếp liên hệ với khách hàng để gia hạn thời gian trả lời, nhưng không quá 60 giờ làm việc.
4. INSPIRE tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên. Vì vậy, đề nghị các Người bán trên Website INSPIRE cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. INSPIRE có quyền cung cấp các căn cứ về hành vi có dấu hiệu phạm tội cho cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
5. INSPIRE công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website INSPIRE. Khi Khách hàng phát sinh mâu thuẫn với Người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, INSPIRE sẽ cung cấp cho thành viên thông tin đăng ký của Người bán ngay sau khi nhận được yêu cầu của thành viên, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.
6. Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về Người bán: INSPIRE sẽ có biện pháp cảnh cáo, yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí mà thành viên đã phải bỏ ra để hoặc phải đổi lại hàng hóa, dịch vụ đúng với chất lượng mà Người bán thông báo tại Website INSPIRE. Nếu Người bán tái phạm INSPIRE sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ những hàng hóa, dịch vụ của Người bán đó trên Website INSPIRE.
7. INSPIRE không chịu trách nhiệm đối với việc thu hồi hoặc hoàn tiền mà Khách hàng đã trả trực tiếp cho các Người bán. Trong trường hợp Người khiếu nại và/hoặc các bên có liên quan không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giải quyết.