Trước thành nhân, sau thành công

[ux_banner height=”600px” bg=”4944″ bg_size=”original” bg_pos=”0% 0%” border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed” border_radius=”undefined”] [text_box width__sm=”60″ margin=”0px 0px 0px -250px” animate=”fadeInLeft” position_x=”0″ position_y=”100″] [ux_image id=”4949″ image_size=”original” width=”44″] [/text_box] [text_box animate=”blurIn” position_x=”50″ position_y=”75″] [ux_image id=”4933″ image_size=”original” animate=”blurIn”] [ux_text line_height=”0.75″]

“Phần lớn người ta chết vào năm 25 tuổi nhưng

mãi đến năm 75 tuổi mới đem chôn”

 Benjamin Franklin

[/ux_text] [/text_box] [text_box animate=”bounceInUp” position_x=”50″ position_y=”90″] [button text=”Đăng ký ngay” color=”alert” style=”shade” size=”larger” animate=”blurIn” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://docs.google.com/forms/d/1HHMk-se0f4g3n_ieYiQGnFGZ6Gv-wxXQclmGv9jyE3M/viewform?edit_requested=true”] [/text_box] [/ux_banner] [section label=”countdown” bg_color=”rgb(255,255,255)”] [row] [col span__sm=”12″]

Thời gian đăng ký khóa học còn

[ux_countdown size=”274″ bg_color=”rgb(193, 50, 50)” year=”2022″ day=”17″ time=”23:59″ t_day_p=”Ngày” t_hour_p=”Giờ” t_min_p=”Phút” t_sec_p=”Giây”] [/col] [/row] [/section] [row] [col span=”5″ span__sm=”12″] [ux_image id=”3406″ animate=”fadeInLeft”] [/col] [col span=”7″ span__sm=”12″ margin=”60px 0px 0px 0px” animate=”fadeInRight”]

KHÍ PHÁCH TUỔI ĐÔI MƯƠI là gì?

Khí phách tuổi đôi mươi là chương trình giúp các bạn có cái nhìn nhận đúng đắn về cuộc đời, về cái gọi là thành côngthành đạt mà gia đình và xã hội đang áp đặt cho các bạn, giúp các bạn lựa chọn nghề nghiệp ĐÚNG trong tương lai, là kim chỉ nam định hướng các bạn đến giá trị sống sâu sắc và sự phát triển bền vững.

[/col] [/row] [section label=”Giá trị” divider=”waves-opacity-3″ divider_fill=”#446084″] [title style=”bold-center” text=”GIÁ trị nhận được” tag_name=”h1″ color=”rgb(73, 73, 73)” size=”133″] [row] [col span__sm=”12″] [row_inner col_bg_radius=”8″ v_align=”middle”] [col_inner span=”1″ span__sm=”12″] [/col_inner] [col_inner span=”11″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px” align=”center” animate=”blurIn”] [featured_box img=”4953″ img_width=”33″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 0px”] [gap height=”5px”] [ux_text text_align=”left”]

Hiểu đúng về đam mê, lý tưởngsứ mệnh cuộc đời.

[/ux_text] [/featured_box] [featured_box img=”4953″ img_width=”33″ pos=”left” margin=”10px 0px 0px 0px”] [gap height=”5px”] [ux_text text_align=”left”]

Thấu hiểu bản thân: điểm mạnh, điểm yếu, cách khai thác năng lực cốt lõi của chính mình

[/ux_text] [/featured_box] [featured_box img=”4953″ img_width=”33″ pos=”left” margin=”10px 0px 0px 0px”] [gap height=”5px”] [ux_text text_align=”left”]

Xây dựng nhân cáchquan điểm sống đúng đắn

[/ux_text] [/featured_box] [featured_box img=”4953″ img_width=”33″ pos=”left” margin=”10px 0px 0px 0px”] [gap height=”5px”] [ux_text text_align=”left”]

Tối ưu HIỆU SUẤT những năm tháng sinh viên (có lộ trình cụ thể)

[/ux_text] [/featured_box] [featured_box img=”4953″ img_width=”33″ pos=”left” margin=”10px 0px 0px 0px”] [gap height=”5px”] [ux_text text_align=”left”]

Có phương pháp học – hiểu sâu tất cả kiến thức

[/ux_text] [/featured_box] [featured_box img=”4953″ img_width=”33″ pos=”left” margin=”10px 0px 0px 0px”] [gap height=”5px”] [ux_text text_align=”left”]

Tự tạo động lực theo nghề và đạt được thành tựu với nghề đã chọn

[/ux_text] [/featured_box] [featured_box img=”4953″ img_width=”33″ pos=”left” margin=”10px 0px 0px 0px”] [gap height=”5px”] [ux_text text_align=”left”]

Biết cách định hướng con đường đúng đắn cho bản thân

[/ux_text] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section]

“Inspire Education – Đồng hành cùng người Việt trên con đường trở về với bản thể của chính mình”

[row] [col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”true”]

20.000+

SV TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG VÀ FPT ĐÃ HỌC VÀ THỰC HÀNH HÀNG NGÀY, TRỞ THÀNH HƠI THỞ

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”true”]

100+

CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ KHẮP BẮC – NAM VỀ HƯỚNG NGHIỆP

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

10+

WORKSHOP CHUYÊN SÂU VỀ HƯỚNG NGHIỆP

[/col] [/row] [/section] [section label=”Nội dung”] [title style=”bold-center” text=”nội dung khóa học – 5 giá trị cốt lõi” tag_name=”h1″ color=”rgb(100, 100, 100)” size=”133″] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” align=”center” animate=”blurIn” border=”0px 0px 0px 0px” border_radius=”0″] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(0, 55, 100)” divider_top=”arrow” divider_top_fill=”rgb(248, 190, 46)” divider_top_flip=”0″ divider_top_to_front=”0″ divider=”triangle” divider_flip=”0″ divider_to_front=”0″] [text_box position_x=”50″ position_y=”10″] [ux_image id=”4988″ image_size=”original” width=”69″] [/text_box] [text_box width=”95″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Tư duy

Tổng Hợp & Phân Tích

Quan sát – Phân tích – Đúc kết

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”blurIn”] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(0, 55, 100)” divider_top=”arrow” divider_top_fill=”rgb(248, 190, 46)” divider=”triangle”] [text_box position_x=”50″ position_y=”10″] [ux_image id=”4964″ image_size=”original” width=”69″] [/text_box] [text_box width=”95″ position_x=”50″ position_y=”60″]

Vòng tròn Nhân Cách

3 Gốc – 3 Độc

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”blurIn”] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(0, 55, 100)” divider_top=”arrow” divider_top_fill=”rgb(248, 190, 46)” divider=”triangle”] [text_box position_x=”50″ position_y=”10″] [ux_image id=”4990″ image_size=”original” width=”69″] [/text_box] [text_box width=”95″ position_x=”50″ position_y=”60″]

Kỹ năng tự học

Phương pháp tự học mọi thứ

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [gap] [row] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px” animate=”blurIn”] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(0, 55, 100)” divider_top=”arrow” divider_top_fill=”rgb(248, 190, 46)” divider=”triangle”] [text_box position_x=”50″ position_y=”10″] [ux_image id=”4963″ image_size=”original” width=”69″] [/text_box] [text_box width=”95″ position_x=”50″ position_y=”70″]

Bí mật trở thành

người xuất chúng

Sơ đồ xác định lại bản thân

Công thức 1%

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 10px” animate=”blurIn”] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(0, 55, 100)” divider_top=”arrow” divider_top_fill=”rgb(248, 190, 46)” divider=”triangle” border=”0px 0px 0px 0px”] [text_box position_x=”50″ position_y=”10″] [ux_image id=”4962″ image_size=”original” width=”69″] [/text_box] [text_box width=”95″ position_x=”50″ position_y=”65″]

La bàn cuộc đời

Thầy hiền trí, bạn tốt, sách hay

 

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”2895″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”100px 0px 0px 0px”]

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ THAY ĐỔI BẢN THÂN?

[row_inner] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”] [button text=”ĐĂNG KÝ NGAY” color=”secondary” style=”shade” size=”xlarge” animate=”fadeInUp” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://docs.google.com/forms/d/1HHMk-se0f4g3n_ieYiQGnFGZ6Gv-wxXQclmGv9jyE3M/viewform?edit_requested=true”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section] [row] [col span__sm=”12″] [ux_slider nav_style=”reveal”] [ux_image id=”4748″] [ux_image id=”4749″] [ux_image id=”4751″] [ux_image id=”4750″] [ux_image id=”4752″] [/ux_slider] [/col] [/row] [/section] [section] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”2977″ animate=”fadeInUp”] [/col] [/row] [/section] [section label=”Media Left” padding=”60px” divider_top=”curve-opacity” divider_top_fill=”rgb(41, 93, 141)” divider_top_to_front=”0″ divider=”curve-opacity” divider_fill=”rgb(41, 93, 141)” divider_flip=”true” border=”0px 20px 0px 20px”] [row style=”large” v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″ animate=”fadeInLeft”] [ux_video url=”https://youtu.be/bLwU_WK2fMM”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left” animate=”fadeInRight”] [ux_text text_align=”center”]

Thông tin khóa học

[/ux_text] [divider align=”center” width=”3000px” height=”2px” color=”rgb(41, 93, 141)”] [featured_box img=”2995″ inline_svg=”0″ img_width=”33″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 10px” icon_color=”rgb(41, 93, 141)”] [ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(248, 46, 46)”]

Thời gian:

Ngày 18/12/2022 – 08h30

[/ux_text] [/featured_box] [featured_box img=”2996″ inline_svg=”0″ img_width=”27″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 10px” icon_color=”rgb(0, 55, 100)”] [ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(248, 190, 46)”]

Địa điểm:

50/36, Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM.

[/ux_text] [/featured_box] [featured_box img=”2997″ inline_svg=”0″ img_width=”39″ pos=”left” margin=”0px 0px 0px 10px” icon_color=”rgb(0, 55, 100)”] [ux_text text_align=”left” text_color=”rgb(248, 190, 46)”]

Học phí:

2.500.000đ  —  500.000đ

THÁNG 12 NÀY!!!

[/ux_text] [/featured_box] [gap] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″ align=”center”] [button text=”Đăng ký ngay” color=”secondary” style=”shade” size=”larger” animate=”blurIn” radius=”10″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”https://docs.google.com/forms/d/1HHMk-se0f4g3n_ieYiQGnFGZ6Gv-wxXQclmGv9jyE3M/viewform?edit_requested=true”] [/col_inner] [/row_inner] [divider align=”center” width=”3000px” height=”2px” color=”rgb(41, 93, 141)”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(248, 190, 46)”]

“Miễn phí cho Sinh viên
Sư phạm, Quân đội, Báo chí, Y tế

[/ux_text] [/col] [/row] [/section]
Scroll to Top

Đăng ký nhận tư vấn