CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TẠI INSPIRE EDUCATION

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN & ĐÀO TẠO INSPIRE (Sau đây gọi tắt là “INSPIRE”), bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách là một trong các nguyên tắc hàng đầu được hướng tới khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi, luôn cố gắng nỗ lực trong khả năng của mình, áp dụng các biện pháp công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm thực hành tốt nhất, cùng tinh thần trách nhiệm và ý thức cẩn trọng cao nhất nhằm đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
INSPIRE xin trân trọng thông báo tới Quý khách bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân dành cho khách hàng (Sau đây gọi tắt là “Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân”) được INSPIRE ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.
1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Bằng việc thực hiện các giao dịch mua, đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của INSPIRE, xác lập các thỏa thuận và/hoặc cho phép INSPIRE sử dụng thông tin cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, Quý khách chấp nhận toàn bộ các quy định được đề cập tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.
INSPIRE sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách phù hợp với quy định của pháp luật (bao gồm cả Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này tại từng thời điểm), Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, hợp đồng, thỏa thuận giữa Quý khách và INSPIRE
Khi Quý khách cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (như thông tin vợ/chồng, con và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, bên bảo đảm, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp, người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng, đầu mối liên hệ, cổ đông hoặc cá nhân khác có liên quan đến Quý khách) cho INSPIRE, Quý khách cam đoan và đảm bảo rằng Quý khách đã cung cấp thông tin đầy đủ về nội dung của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó để INSPIRE xử lý các dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này. Đồng thời, Quý khách hiểu rằng, INSPIRE sẽ không cần thẩm định lại sự chấp thuận này.
Tùy thuộc vào vai trò của INSPIRE trong từng tình huống cụ thể, là:
Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân;
Bên xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc
Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, INSPIRE sẽ thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
INSPIRE xin lưu ý rằng việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách là điều kiện cần và đủ để VNIS có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến Quý khách.
2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ
Để INSPIRE có thể thực hiện các yêu cầu của Quý khách (bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, các yêu cầu về mua/giao/áp dụng chính sách hậu mãi của sản phẩm và cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác) và/hoặc cung cấp khái quát thông tin các sản phẩm/tiện ích của INSPIRE, INSPIRE và Bên xử lý dữ liệu cá nhân mà INSPIRE có thỏa thuận sẽ cần phải sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan).
Dữ liệu cá nhân của Quý khách được xử lý có thể bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Quý khách (nêu tại điểm b Mục này). Các loại dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan hệ của Quý khách với INSPIRE:
Dữ liệu cá nhân cơ bản:
Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
Ngày, tháng, năm sinh;
Giới tính;
Địa chỉ liên hệ;
Quốc tịch;
Hình ảnh của cá nhân (bao gồm cả hình ảnh khách hàng tải lên trong quá trình sử dụng tài khoản mua hàng trên nền tảng của INSPIRE, hình ảnh xác minh khách hàng khi nhận hàng (đối với các loại hàng hóa đặc thù), hình ảnh khách hàng nhận được các ưu đãi khuyến mại của INSPIRE trong các chương trình khuyến mại, tri ân);
Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số mã số thuế cá nhân
Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
Thông tin về dữ liệu cá nhân khách hàng liên quan tới xu hướng tiêu dùng của Quý khách được thể hiện qua các số liệu phân tích, báo cáo là kết quả của quá trình INSPIRE xử lý, phân tích dữ liệu của Khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của INSPIRE, nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các hoạt động khác.
Một số thông tin nhận diện phi cá nhân nhưng có gắn tới việc xác định Quý khách hàng tại thời điểm sử dụng các nền tảng của INSPIRE để tiếp cận sản phẩm, dịch vụ do INSPIRE cung cấp (Như cookie, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số,.v..v.)
Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Thông tin Quý khách tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Quý khách theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch, Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
Các dữ liệu cá nhân khác được Quý khách cung cấp cho INSPIRE khi đăng ký mua hàng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ cũng như dữ liệu phát sinh trong quá trình Quý khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ của INSPIRE.
3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Quý khách đồng ý cho phép INSPIRE thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:
Công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;
Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành;
Cung cấp cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý dữ liệu trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật;
Để thực hiện các nghĩa vụ của khách hàng, INSPIRE theo đơn đặt hàng, thỏa thuận, giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng của INSPIRE, bao gồm: bảo đảm cung cấp hàng hóa, dịch vụ và nhận biết đúng khách hàng, xác nhận đơn hàng, thanh toán, giao hàng, các hoạt động hậu mãi phát sinh như bảo hành, giải quyết khiếu nại, tra soát, giải đáp, thực thi các quyền của INSPIRE theo thỏa thuận, giao dịch như thu phí, thu hồi hàng hóa, xử lý khoản nợ khách hàng và các quyền nghĩa vụ khác phát sinh trong quan hệ mua bán giữa hai bên;
Để tiến hành xử lý dữ liệu phục vụ cho mục đích duy trì hoạt động của công ty bao gồm: i) duy trì hoạt động nội bộ hàng ngày của công ty; (ii) duy trì chất lượng của hệ thống, nền tảng cung cấp sản phẩm, dịch vụ như: lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu dữ liệu, kiểm soát quy trình quản lý nội bộ, đảm bảo an toàn an ninh hệ thống; và (iii) các hoạt động nhằm nghiên cứu, phát triển kinh doanh như: thống kê, báo cáo kết quả kinh doanh, nghiên cứu nhu cầu người dùng, lập chiến lược kinh doanh, cải thiện sản phẩm/dịch vụ, phát triển các tính năng/kế hoạch kinh doanh mới;
Tổ chức các hoạt động giới thiệu, xúc tiến thương mại, khuyến mại, nghiên cứu thị trường, môi giới, tiếp thị và quảng cáo các hàng hóa, dịch vụ mà INSPIRE đang kinh doanh tới khách hàng;
Thực hiện cung cấp các dịch vụ giới thiệu, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của đối tác tới khách hàng của INSPIRE.
Trường hợp Quý khách đã đồng ý cho phép INSPIRE sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo, Quý khách đồng ý rằng INSPIRE có quyền tiếp thị, giới thiệu sản phẩm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:
Nội dung: Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm của INSPIRE và đối tác.
Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo, thông báo trên websites chính thức, ứng dụng của INSPIRE hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
Hình thức: INSPIRE gửi trực tiếp cho Quý khách qua không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Tần suất: Theo quy định pháp luật về quảng cáo.
4. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể được INSPIRE áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, tiết lộ, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan thông qua các phương thức:
Trực tiếp bởi nhân sự của INSPIRE;
Tự động (bằng phương tiện điện tử); và/hoặc
Cách thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
5. THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU; CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Nhằm phục vụ trải nghiệm của Quý khách và để INSPIRE có thể thực hiện các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Quý khách đồng ý cho INSPIRE có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các tổ chức, cá nhân sau đây:
Nhân viên, người lao động của INSPIRE;
Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của INSPIRE;
Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các bên thứ ba khác mà INSPIRE thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của INSPIRE, cũng như, các nền tảng mà INSPIRE đang kinh doanh. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những nhà cung cấp sản phẩm, hàng hóa, hãng/nhà sản xuất, bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho INSPIRE chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty logistic, kho vận, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, trung tâm dữ liệu, các công ty tư vấn, bên kiểm toán, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư của INSPIRE;
Bên mua lại hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của INSPIRE, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân INSPIRE cần được chuyển giao để đảm bảo việc tiếp tục cung ứng sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của Quý khách;
Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các mục đích sử dụng thông tin đã nêu ở trên và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng vì một hoặc các mục đích đã nêu ở trên.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần cung cấp các chứng cứ, tài liệu để chứng minh cho hành vi vi phạm, hành vi phạm tội, hành vi gây thiệt hại mà Khách hàng hoặc bản thân INSPIRE là bên có quyền và lợi ích liên quan, người làm chứng, bị hại, nguyên đơn dân sự hoặc bị đơn dân sự…
Bất kỳ cá nhân có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo (các) thỏa thuận giữa Quý khách với INSPIRE;
Các bên cung cấp dịch vụ cho INSPIRE mà việc chia sẻ, tiết lộ dữ liệu cho họ là cần thiết để INSPIRE có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Quý khách;
các bên được Quý Khách đồng ý hoặc INSPIRE có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách.
Ngoài các trường hợp trên, INSPIRE sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên nào khác trừ khi:
có sự đồng ý của Quý khách;
INSPIRE được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật;
INSPIRE chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Quý khách và INSPIRE.
6. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA
INSPIRE sử dụng các công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lộ lọt, đánh cắp, lợi dụng, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. INSPIRE cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa dữ liệu cá nhân của Quý khách.
Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:
Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Quý khách;
Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của INSPIRE, hệ thống bị tin tặc tấn công gây lộ lọt dữ liệu;
Quý khách tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo hoặc truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại, v.v.
INSPIRE khuyến cáo Quý khách bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Quý khách, mã OTP, mã giao dịch đặt hàng và không chia sẻ mật khẩu đăng nhập, mã OTP, mã giao dịch này với bất kỳ người nào khác.
Quý khách nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng, Quý khách nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc ứng dụng, nền tảng có tính năng của INSPIRE khi không có nhu cầu sử dụng tài khoản.
Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát hiện hành vi vi phạm đến dữ liệu cá nhân của Quý khách, INSPIRE sẽ ngay lập tức tiến hành thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn chặn hậu quả.
7. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân: Kể từ thời điểm Quý khách chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hoặc tại thời điểm Quý khách đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của INSPIRE.
Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân: Cho tới thời điểm Quý khách yêu cầu INSPIRE chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc khi INSPIRE không còn bất kỳ nghĩa vụ nào về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Quý khách hoặc thời gian khác theo quy định của pháp luật.
8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA QUÝ KHÁCH
Với tư cách là chủ thể dữ liệu cá nhân, Quý khách có các quyền:
Quyền được biết;
Quyền đồng ý;
Quyền truy cập;
Quyền rút lại sự đồng ý;
Quyền yêu cầu xóa dữ liệu;
Quyền hạn chế xử lý dữ liệu;
Quyền cung cấp dữ liệu;
Quyền phản đối xử lý dữ liệu;
Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;
Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;
Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
Trong phạm vi pháp luật cho phép, Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách:
Thao tác trực tiếp trên công cụ quản lý thông tin tài khoản trên, website https://inspireedu.vn/ hoặc trên các nền tảng khác mà INSPIRE có đặt trên các kênh phân phối của mình; hoặc
Liên hệ với INSPIRE theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Mục 10 bên dưới.
INSPIRE sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Quý khách trong khoảng thời gian quy định của pháp luật kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ Quý khách.
Đối với quyền truy cập Dữ liệu cá nhân của khách hàng, do hạn chế về khả năng kỹ thuật cho phép của hệ thống của INSPIRE, một số dữ liệu cá nhân trong phạm vi Điều 2 Chính sách này INSPIRE không thể hiển thị để xem được trên công cụ quản lý thông tin tài khoản trên các Ứng dụng, nền tảng của INSPIRE, tuy nhiên, khách hàng có thể liên hệ với INSPIRE để được cung cấp, xem các thông tin này cũng như thực hiện các quyền khác của chủ thể dữ liệu theo quy định của khoản 1 Điều này.
Trường hợp Quý khách rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu, thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Quý khách thì các hành động đó có thể làm:
Ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của INSPIRE và Quý khách;
Sản phẩm, dịch vụ của INSPIRE đối với Quý khách bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp. Việc thay đổi này có thể dẫn đến các phí tổn, thiệt hại mà Quý khách và/hoặc bên thứ ba sẽ phải gánh chịu.
INSPIRE sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách trong phạm vi còn lại được yêu cầu (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của Quý khách:
Tuân thủ các quy định của pháp luật, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các quy định, hướng dẫn của INSPIRE liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách.
Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của INSPIRE khi đăng ký và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của INSPIRE và khi có thay đổi về các thông tin này. INSPIRE sẽ tiến hành bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách căn cứ trên thông tin Quý khách đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào INSPIRE sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Quý khách. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Quý khách chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
Phối hợp với INSPIRE, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của Quý khách.
Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của INSPIRE; thông báo kịp thời cho INSPIRE khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.
Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
Thường xuyên cập nhật các quy định, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân bảo vệ dữ liệu cá nhân của INSPIRE thông báo tới Quý khách trong từng thời kỳ hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của INSPIRE (https://inspireedu.vn/) hoặc ứng dụng Ví INSPIRE. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của INSPIRE để thể hiện rõ việc đồng ý toàn bộ hoặc đồng ý một phần hoặc đồng ý với điều kiện kèm theo hoặc không đồng ý đối với các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân mà INSPIRE thông báo tới Quý khách trong từng thời kỳ.
Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Khi cần thiết, INSPIRE có thể sẽ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung trong Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này vào bất kỳ thời điểm nào. INSPIRE khuyến nghị Quý khách nên thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên trang thông tin điện tử chính thức của INSPIRE (https://inspireedu.vn/) để cập nhật các thay đổi và luôn được INSPIRE thông báo về cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của INSPIRE được hiểu là Quý khách đã chấp nhận bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân được cập nhật.
10. CÁCH THỨC QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI INSPIRE
Để thực hiện các quyền của mình, hay khi có nhu cầu trao đổi với INSPIRE liên quan đến nội dung của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Quý khách vui lòng liên hệ với INSPIRE theo một trong các cách thức sau:
đến trực tiếp trụ sở chính của INSPIRE, hoặc
gọi tới số đường dây nóng 0911.817.373 hoặc
gửi email đến địa chỉ inspireeduofficial@gmail.com để được hướng dẫn.
11. THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ SỰ ĐỒNG Ý XỬ LÝ DỮ LIỆU
Bản Chính sách này cũng đồng thời là bản Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/2023/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ. Việc khách hàng đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là đồng ý với Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân đã được INSPIRE thông báo.
Bằng việc đọc, hiểu rõ các nội dung của bản Chính sách này, lựa chọn đánh dấu chọn vào các ô trước mỗi mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại các nội dung xin sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng được INSPIRE cập nhật tại từng thời điểm, INSPIRE và Quý khách hiểu rằng, Quý khách đã thể hiện sự đồng ý cho phép INSPIRE được quyền thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình tương ứng với các mục đích được đánh dấu vào ô trống thể hiện sự đồng ý. Quý khách cam kết việc lựa chọn các tùy chọn đồng ý tại từng thời điểm do INSPIRE cập nhật là hoàn toàn tự nguyện, trên cơ sở biết rõ các nội dung về: Loại dữ liệu cá nhân được xử lý, mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, tổ chức cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân và các quyền nghĩa vụ của Quý khách, bao gồm cả những thay đổi, cập nhật đã được INSPIRE thông tin tới Quý khách.
Trên cơ sở: i) tích chọn vào ô cuối Thông báo này hoặc một hình thức khác do INSPIRE thiết lập, khách hàng đã biết rõ và đồng ý với nội dung Thông báo xử lý dữ liệu; và ii) lựa chọn đồng ý cho xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách bằng cách đánh dấu vào ô trước mục đích xử lý dữ liệu cá nhân mà mình cho phép theo nội dung xin sự đồng ý của INSPIRE cập nhật tại từng thời điểm, INSPIRE sẽ không cần phải thực hiện thông báo xử lý dữ liệu cá nhân trước khi thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu đã được nêu trong Chính sách này, bao gồm cả việc thông báo trước khi tiến hành các hoạt động chỉnh sửa, tiết lộ, xóa, hủy dữ liệu cá nhân của Quý khách.
12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023 và có hiệu lực áp dụng đối với các hoạt động của INSPIRE liên quan tới việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.
Chính sách này được INSPIRE và Quý khách giao kết trên cơ sở thiện chí, tự nguyện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động hòa giải, thương lượng trên tinh thần hợp tác các Bên cùng có lợi. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được, một Bên có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật.
Khách hàng, cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản, điều kiện nêu tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định sẽ được các Bên thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này được INSPIRE thông báo cho khách hàng tại từng thời điểm.